D e o n t w i k k e l i n g v a n d e p o l d e r d e A a k v l a a i

Facebook
Twitter
LinkedIn

De ontwikkeling van de polder de Aakvlaai

Een van de gebieden waarin wij varen in Nationaal Park De Biesbosch is de Aakvlaai. De Aakvlaai ligt ten westen van Hank en sluit aan bij de Brabantse Biesbosch. Het gebied is 183 ha. groot, en is eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een waardevol en uniek gebied dat ontstaan is door een combinatie van natuurlijke processen en menselijke invloeden.

 

De oorsprong van de Aakvlaai gaat terug tot het begin van de twintigste eeuw. In die tijd werd de omgeving van de Aakvlaai gekenmerkt door uitgestrekte schorren en slikken, die periodiek werden overspoeld door de getijden van de Oosterschelde. Door de aanleg van de Philipsdam in 1987 werd het getijdebeheer in de Oosterschelde drastisch veranderd. De afsluiting van de Oosterschelde resulteerde in een meer stabiel waterpeil, waardoor de getijdewerking in het gebied verminderde.

 

Als gevolg van deze verandering begon de Biesbosch en dus ook de Aakvlaai langzaam te veranderen. Het water werd minder zout en er ontstonden nieuwe omstandigheden voor flora en fauna. Dit leidde tot een geleidelijke overgang van zoute naar brakke en zoete omstandigheden in het gebied. De Aakvlaai ontwikkelde zich tot een waardevol wetland, dat een belangrijke rol speelt in het behoud van biodiversiteit.

 

Menselijke invloed op de Aakvlaai

Naast de natuurlijke processen heeft ook menselijke invloed bijgedragen aan de vorming van de Aakvlaai. Door de aanleg van dijken en het beheer van het waterpeil kon het gebied worden beschermd en gecontroleerd. De polder werd vanaf 1999 ingericht tot natuur- en recreatiegebied, deels om te compenseren voor het afsluiten van een aantal vaarwegen in de eigenlijke Biesbosch. Ten behoeve van de watersport is er een netwerk van kreken en eilandjes gecreëerd, met aanlegsteigers en strandjes. Vanaf de nabijgelegen jachthaven Vissershang kan men dit gebied bevaren. Natuurbeheerders hebben inspanningen geleverd om de biodiversiteit te bevorderen en het gebied geschikt te maken voor verschillende planten- en diersoorten. Op ontwikkelt zich de natuur. De lepelaar, kleine- en grote zilverreiger en ijsvogel zijn er gesignaleerd en ook de bever komt er veelvuldig voor.

 

Tijdens graafwerkzaamheden werd het wrak van een tjalk gevonden, die ooit gebruikt werd om riet en biezen te vervoeren. Dit wrak is nog aanwezig, maar ondertussen met begroeiing overwoekerd. Ook zijn nog restanten van de vroegere boerderij De Steen van Kloosteroord te vinden, die op een terp gelegen was.

 

Een waar paradijs

 

Tegenwoordig is de Aakvlaai een waar paradijs voor natuurliefhebbers. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor diverse vogelsoorten en biedt leefruimte aan verschillende planten, vissen en andere dieren. Het landschap bestaat uit rietvelden, slikken, moerassen en waterplassen, die een thuis bieden aan een gevarieerd ecosysteem.

 

Het ontstaan van de Aakvlaai is een voorbeeld van hoe de interactie tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen kan leiden tot de vorming van unieke en waardevolle natuurgebieden. Dankzij het beheer en behoud van dit gebied kunnen bezoekers genieten van de schoonheid en diversiteit van de Aakvlaai, terwijl de natuurlijke processen hun gang kunnen blijven gaan.

 

Ook de aakvlaai op?

Wilt u De Aakvlaai eens goed ervaren? Boek dan een vaartocht bij Le Pecheur Vaartochten en zie hoe de diverse flora en fauna zich hier manifesteert. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

 

Peter Bevelander, Le Pecheur Vaartochten

info@lepecheur.nl

06 – 21212941